Shanghai
Réel

Add.

B1, Réel, No.1601 Nanjingxi Road,
Jingan, Shanghai

Time.

10:00-22:00

Tel.

+86 15921117010

Shanghai
HOPSON ONE

Add.

B2, HOPSON ONE, No.1099 Xiangyin Road,
Yangpu, Shanghai

Time.

10:00-22:00

Tel.

+86 18217596278

Suzhou
Eslite Spectrum

Add.

2F, eslite spectrum, No8. Yuelang Street,
Wuzhong, Suzhou

Time.

10:00-22:00

Tel.

+86 15062412629

Hangzhou
Central Mall of Hangzhou Tower

Add.

B1, Central Mall of Hangzhou Tower, No.11 Wulin Square,
Xiacheng, Hangzhou

Time.

10:00-22:00

Tel.

+86 15825540889

Hangzhou
Block A of Hangzhou Tower

Add.

1F, Block A of Hangzhou Tower, No.1 Wulin Square,
Xiacheng, Hangzhou

Time.

10:00-22:00

Tel.

+86 19817139863

Chongqing
STARLIGHT 68 PLAZA

Add.

LG, STARLIGHT 68 PLAZA, No.68 Yanghe 1st Avenue,
Jiangbei, Chongqing

Time.

10:00-22:00

Tel.

+86 18160145807

Chengdu
LOTTE Depatment Store

Add.

1F, LOTTE Depatment Store, No.1700 Tianfu North Avenue,
Gaoxin, Chengdu

Time.

10:00-22:00

Tel.

+86 17828006672